គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បើកដំណើរការ សាខាបន្ថែម ដើម្បីប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យកាន់តែទូលាយ ជាងមុន


នៅថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ គ្រឹះស្ថានសិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ីបានបើកសម្ពោធអគារការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅ

សាខាតាខ្មៅ និងសាខាបឹងឈូក ។ ការពង្រីកប្រតិបត្តិការសាខាថ្មីនេះឡើង ដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនរបស់ខ្លួន ក្នុងការប្រើប្រាស់ សេវាប្រាក់កម្ចីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ដើម្បីឈានជើងចូលទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនាពេលបច្ចុប្បន្ន ។ គ្រឹះស្ថានសិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជម្រុញផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនអោយស្រប ទៅតាមតម្រូវការ របស់អតិថិជន ដើម្បីអោយក្លាយជាគ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្តល់ទំនុកចិត្តសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ។

ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជា ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ដោយការពង្រឹងសហគ្រិនភាពលើគ្រប់វិស័យ។ អតិថិជន អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ទុនកម្ចីវិនិយោគលើ វិស័យឧស្សាហកម្ម ​ពាណិជ្ជកម្ម ​កសិកម្ម និងតម្រូវការប្រើប្រាស់ ផ្សេងៗទៀតទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ ទើបគ្រឹះស្ថានផ្តល់នូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងល្អ ប្រសើរសម្រាប់ អតិថិជនទាំងអស់ ដោយការផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើន ដូចជាទំហំកម្ចីទៅតាមតម្រូវការ រយៈពេល កម្ចីរហូតដល់៥ឆ្នាំ ហើយមានអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យ​​ លក្ខខណ្ឌល្អៗជាច្រើន​​។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *