សារអគ្គនាយក

នៅឆ្នាំ២០១៩ ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា នៅតែបន្តស្ថេរភាព ល្អប្រសើរ គួប ផ្សំ នឹងកំណើនរឹងមាំ នៃ សកម្ម ភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដែលគាំទ្រដោយ កំណើន តម្រូវការក្នុងស្រុក និងការនាំចេញ។ ដោយឡែក គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បន្តការរីកចម្រើន ជាលំដាប់នៃ ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ដែល បាន ចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច គ្រួសារ និង សង្គម ជាតិ។ ​​

គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បានពង្រីកប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន ដោយបានបើក ដំណើការសាខាថ្មីមួយ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុងការផ្តល់សេវា ឥណទានជូនអតិថិជនសក្តានុពល និងសាធារណជនបន្ថែមទៀត ដើម្បីឲ្យទទួលបាន សេវាប្រាក់កម្ចី​ ដែលមានលក្ខខណ្ឌសមស្រប និងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង សម្រាប់ជួយលើកកម្ពស់ កម្រិតជីវភាពរបស់ ប្រជាជនឲ្យកាន់តែប្រសើរ។

  គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ កំណើនផលបត្រឥណទានសរុប បានកើនឡើងដល់ ៩.១៥០.៤៩៨,៣១ ដុល្លារអាមេរិក  ដែលមានកំណើន ២០,៥៩%​ % ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨ ​។ គ្រឹះស្ថាននៅតែអាចរក្សា គុណភាព ផលបត្រឥណទាន ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ​ដោយការគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការ​ ផ្នែកឥណទាន និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ប្រកបដោយភាពជាក់លាក់ ធ្វើឲ្យអត្រាឥណទាន មិនដំណើរការ មានកម្រិតទាបត្រឹមតែ ០.០៥%តែប៉ុណ្ណោះ។

ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ គឺមានគោលដៅ ក្នុងការពង្រឹងសេវាកម្មអតិថិជន និងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង ហានិភ័យឥណទាន ឲ្យបានល្អប្រសើរ ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិកឲ្យស្របទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក​។ ជាងនេះទៅទៀត គ្រឹះស្ថាននឹងខិតខំបង្កើត យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារថ្មីៗ ដើម្បីជម្រុញការលូតលាស់ និងពង្រឹង អាជីវកម្មឲ្យមានស្ថេរភាព ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ ដែលមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់។

​ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់​ រួមទាំងអតិថិជន​ទាំងអស់ ដែលមានការជឿជាក់ និងគាំទ្រដល់គ្រឹះស្ថានរបស់យើងនាពេលកន្លងមក​។ ជាពិសេសទៀតនោះ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា   និងអាជ្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ចំពោះការជួយគាំទ្រ និងការផ្តល់អនុសាសន៍ល្អៗដល់គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ជាបន្តបន្ទាប់។ យើងខ្ញុំសូមបួងសួងសូមទេវតាឆ្នាំថ្មី វត្ថុសក្តិសិទ្ធិក្នុងលោក ប្រសិទ្ធពរជ័យ ដល់គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក អតិថិជន និងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ សូមឲ្យមានសិរីមង្គល វិបុលសុខ ចម្រើនរុងរឿង ​ ជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅ។

អគ្គនាយក

លោក អ៊ូច សុទ្ធ