សារប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

​​ ​​​​នៅឆ្នាំ២០១៩នេះ សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក បានប្រឈម នឹងបញ្ហាមួយ​ចំនួន គឹដោយសារ មានភាព តានតឹងនៃផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេស ចិន ​ដែលបានបន្ថយ សកម្មភាព ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងការវិនិយោគ។​

​​ ទោះបីជា​បាន​ប្រឈម ​នឹង​ភាព​តានតឹង​ផ្នែក ​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាងប្រទេសទាំងពីរ​ និង​ឥទ្ធិពល ​នៃ​ប្រក្រតី​កម្ម ​នៃ​គោលនយោបាយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ក្នុង​ប្រទេស អភិវឌ្ឍន៍​មួយ​ចំនួន​ក៏​ដោយ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ​ពិភពលោក និង​តំបន់​ នៅតែ មាន​ភាពល្អ​ប្រសើរ និង​បាន​ផ្តល់​កាលានុវត្តភាព

​ល្អ​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា។ ក្រោមការដឹកនាំ ប្រកបដោយ គតិបណ្ឌិត និងចក្ខុវិស័យប្រាកដ និយមរបស់ សម្តេចអគ្គមហា សេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជាបន្តកំណើន៧,១% នៅឆ្នាំ២០១៩​ យោងតាមរបាយការណ៍ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គឺប្រហាក់ប្រហែល នឹងកំណើនឆ្នាំ២០១៨ ដែលគាំទ្រដោយ វិស័យកមន្តសាល សំណង់ និងទេសចរណ៍ បើទោះបីវិស័យកសិកម្ម មានកំណើនតិចតួចក្តី។

ទន្ទឹមនឹងនេះ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានបន្តរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់ សម្គាល់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងបរិយាបន្ន។ ក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩ គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការរួមមានធនាគារពាណិជ្ជសរុប ចំនួន៤៦ ធនាគារឯកទេសសរុប ចំនួន១៥ គ្រឹះស្ថានមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុសរុប​ចំនួន៨២ (​ ៧គ្រឹះស្ថានជា គ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើ)  ​ ហើយ២០​គ្រឹះស្ថាន ជាភ្នាក់ងារសេវាទូទាត់​​ ​គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទសរុប ចំនួន ២៤៨ ក្រុ​មហ៊ុនភតិសន្យា ហិរញ្ញវត្ថុសរុប ចំនួន ១៥។​

  ដោយឡែកនៅឆ្នាំ២០១៩ គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បានយកចិត្តទុកដាក់ លើកកម្ពស់ប្រាក់រៀលអនុលោម តាមការណែនាំរបស់ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយគ្រឹះស្ថានបាន​អនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយតាម គ្រប់រូបភាព ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយ តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្តាញសង្គម ការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមភូមិស្រុកនានា ដែលជាតំបន់ សក្តានុពល  ដើម្បីជម្រុញ និងទាក់ទាញការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀត ដោយផ្តល់នូវ លក្ខខណ្ឌពិសេស ជាច្រើនសម្រាប់ អតិថិជន។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ផលបត្រ ឥណទានជា ប្រាក់រៀលរបស់ គ្រឹះស្ថាន ទទួលបាន ២.៦០៨.០៨២.៤០០ រៀល​ ស្មើនឹង ៦,៤៦% នៃផលបត្រឥណទានសរុប។

  នៅឆ្នាំនេះផងដែរ គ្រឹះស្ថានបានបើកដំណើរការសាខាថ្មីបន្ថែមនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ដើម្បីពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ និងជម្រុញកំណើន ការប្រើប្រាស់សេវាណទាន អោយកាន់តែទូលំទូលាយ សម្រាប់អតិថិជនសក្តានុពលរបស់គ្រឹះស្ថាន ក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់​ប្រជាជន។ គ្រឹះស្ថានទទួលបាន សមិទ្ធផលគាប់ប្រសើរ ដោយផលបត្រឥណទាន ៩.១៥០.៤៩៨,៣១ ដុល្លារអាមេរិក និងឥណទានមិន ដំណើរការមាន កម្រិតទាបត្រឹមតែ០​% ដែលបង្ហាញ ពីប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំ ចាត់ចែង និងភាពជោគជ័យ របស់អតិថិជន។ លើសពីនេះទៀត ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវ ការអនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ សារាចរណ៍ និងសេចក្តីណែនាំផ្សេងៗ នៅក្នុងដំណើការអាជីវ​កម្ម នាយកដ្ឋាន គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម សម្រាប់គ្រឹះស្ថាន មាន​លទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ តាមរយៈវិធីសាស្រ្ត ជាក់ជាក់ដែលបានបង្កើតឡើង សម្រាប់ធ្វើការ វាយតម្លៃហានិភ័យ ដែលប្រឈម និងផលប៉ះពាល់នៃ ហានិភ័យយ៉ាង មានប្រសិទ្ធភាព។

ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ ដែលបានគាំទ្រនូវផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ប្រកបដោយសុឆន្ទៈរួមគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងសង្គមជាតិទាំងមូល។ ​ខ្ញុំបាទ ក៏សូមសម្តែងការកោតសរសើរ ដោយស្មោះផងដែរ ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកទាំងអស់ ដែលមានការ ប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន យ៉ាងស្វិតស្វាញ ដើម្បីនាំមកនូវសមិទ្ធផលដ៏ធំធេង សម្រាប់គ្រឹះស្ថាន រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន។

តាងនាមជាឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ​ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរ គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ ជាពិសេសចំពោះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលបានផ្តល់ការសហការ និងគាំទ្រ​គ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំយ៉ាងល្អប្រសើរ នាពេលកន្លង​មក និងពេល អនាគតផងដែរ។

លោកឧកញ៉ា អ៊ុល ចំណាន

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល