គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ជម្រុញសេវាប្រាក់កម្ចីប្រាក់រៀលដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ដើម្បីជម្រុញ និងទាក់ទាញការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀត គ្រឹះស្ថានសិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ផ្តល់ជូននូវលក្ខខណ្ឌពិសេសជាច្រើនសម្រាប់អតិថិជន ដោយការបន្តមិនគិតកម្រៃសេវាអ្វីទាំងអស់សម្រាប់អតិថិជនដែលជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវាប្រាក់កម្ចីជារូបិយបណ្ណប្រាក់រៀល។

អតិថិជនអាចស្នើសុំឥណទាន ក្នុង​គោល​បំណងដ៏សម្បូរបែប ដែលមានទំហំ​ឥណ​ទាន​រហូតដល់ ៤០​លានរៀល ហើយអតិថិជននឹងទទួលបាននូវសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត ការប្រាក់ទាបសមរម្យ លក្ខខណ្ឌងាយស្រួល ព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត។

​គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បានយកចិត្តទុកដាក់ លើកកម្ពស់ប្រាក់រៀល ដោយអនុលោមតាមការណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដូចនេះ សូមគាំទ្រប្រាក់រៀលទាំងអស់គ្នា ដើម្បីជួយជម្រុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។លោកអ្នកអាចស្នើសុំឥណទាន​តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ​​០៦៩ ​៦៦៦ ៨៧៦ ឬ ​info@sereyoudom.com.kh។

2 thoughts on “គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ជម្រុញសេវាប្រាក់កម្ចីប្រាក់រៀលដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

  • November 12, 2020 at 8:35 pm
    Permalink

    If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

    Reply

Leave a Reply to Yuliya Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *