ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខB៣៧ ផ្លូវលេខ១៩៩ សង្កាត់ទំនប់ទឹក
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ            :  ០២៣ ២២៤ ៣៣៦
                      :  ០៨៧ ៧៧៧ ៦៣២
ទូរសារ            :  ០២៣ ២២៤ ១៧៦
អ៊ីម៉េល            :  info@sereyoudom.com.kh
គេហទំព័រ        :  www.sereyoudom.com.kh

ការិយាល័យតាខ្មៅ

អគារលេខB១៧៨ ផ្លូវលេខ២១ សង្កាត់តាខ្មៅ
ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល
ទូរស័ព្ទ​            :  ០២៣ ២២៤ ៣៣៦
​                     ​ :  ០៦៩ ៩៩៩ ៣៦២
ទូរសារ            :  ០២៣ ២២៤ ១៧៦
អ៊ីម៉េល            :  info@sereyoudom.com.kh
គេហទំព័រ         :  www.sereyoudom.com.kh

ការិយាល័យបឹងឈូក

អគារលេខ៨០-៨២  ផ្លូវលេខ២០១០  
សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ​            :   ០២៣ ២២៤ ៣៣៦
​                      :  ​ ០៨៧ ៧៧៧ ៦៤២
ទូរសារ            :   ០២៣ ២២៤ ១៧៦
អ៊ីម៉េល            :   info@sereyoudom.com.kh
គេហទំព័រ        :   www.sereyoudom.com.kh

ការិយាល័យកៀនស្វាយ

អគារលេខ៥០៤ ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិគគីរ ឃុំគគីរ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល។
ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៦៩ ៩៩៩ ៣៦២
ទូរស័ព្ទ            :   ០២៣ ២២៤ ៣៣៦
                      :  ០៦៩ ៩៩៩ ៣៥១
ទូរសារ            :   ០២៣ ២២៤ ១៧៦
អ៊ីម៉េល            :   info@sereyoudom.com.kh
គេហទំព័រ        :   www.sereyoudom.com.kh

  • របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨
  • រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ២៥ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៩៩ សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៣២៥ ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ចំនួនការិយាល័យ
  • ០% ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ
  • ៧,៥៨៨,១៩៤ ដុល្លារ សម្ពាធឥណទានសរុប
ទំនាក់ទំនង
Contact Us
បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកចូលមើល
Flag Counter