ឱកាសការងារ
មុខដំណែង ថ្ងៃទទួលពាក្យ ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ ទីតាំង ចូលមើល
Senior Risk Management and Compliance Officer (01 Position) 2018-03-07 2018-04-09 Head Office មើល
មន្ត្រីឥណទាន 2018-03-07 2018-04-09 ការិយាល័យកណ្ដាល, សាខាក្រុងតាខ្មៅ,សាខាខណ្ឌសែនសុខ,សាខាស្រុកកៀនស្វាយ មើល
  • របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៧
  • រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ២៣ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៨៩ សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ២៨៦ ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ចំនួនការិយាល័យ
  • ០.០០% ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ
  • ៦,០៨៨,២៨៦.១០ ដុល្លារ សម្ពាធឥណទានសរុប
ទំនាក់ទំនង
Contact Us
បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកចូលមើល
Flag Counter