ឱកាសការងារ
មុខដំណែង ថ្ងៃទទួលពាក្យ ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ ទីតាំង ចូលមើល
Marketing Officer 2019-02-25 2019-03-25 ការិយាល័យកណ្ដាល មើល
មន្ត្រីឥណទាន (២០នាក់) 2019-02-25 2019-03-25 ការិយាល័យកណ្ដាល,សាខាខណ្ឌសែនសុខ,សាខាក្រុងតាខ្មៅ,សាខាស្រុកកៀនស្វាយ មើល
  • របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨
  • រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ២៥ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៩៩ សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៣២៥ ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ចំនួនការិយាល័យ
  • ០% ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ
  • ៧,៥៨៨,១៩៤ ដុល្លារ សម្ពាធឥណទានសរុប
ទំនាក់ទំនង
Contact Us
បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក