សេវាកម្មប្រាក់កម្ចី

-កម្ចីសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទអាជីវកម្ម

-កម្ចីសម្រាប់ទិញសម្ភារ:ប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទ

-កម្ចីសម្រាប់កែលម្អ និងទិញគេហដ្ឋាន

-កម្ចីសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗទៅតាមតម្រូវការ

 

លក្ខណៈពិសេសនៃប្រាក់កម្ចី:

-ប្រាក់កម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យ

-រយ:ពេលវែង និងបត់បែនតាមតម្រូវការ

-ដំណើរការឥណទានមានលក្ខខណ្ឌងាយស្រួល

-លក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះជាច្រើនដើម្បីទទួលបានកម្ចី

-សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត ។

 

លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចី

- អតិថិជនត្រូវមានទីលំនៅពិតប្រាកដ

-មានមុខរបរច្បាស់លាស់

-លិខិតបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណ (សៀវភៅគ្រួសារ​ សៀវភៅស្នាក់នៅ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន សំបុត្រកំណើត ……)

-ប្លង់បញ្ជាក់កម្មសិទ្ធ (ប្លង់ទន់ ប្លង់រឹង…)

 • សេវាកម្មឥណទានខ្នាតតូចបំផុត
 • សេវាកម្មឥណទានខ្នាតតូច
 • សេវាកម្មឥណទានខ្នាតមធ្យម

 

 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨
 • រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
 • ២៥ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
 • ៩៩ សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
 • ៣២៥ ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
 • ចំនួនការិយាល័យ
 • ០% ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ
 • ៧,៥៨៨,១៩៤ ដុល្លារ សម្ពាធឥណទានសរុប
ទំនាក់ទំនង
Contact Us
បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកចូលមើល
Flag Counter