ព័ត៌មានថ្មីៗ

ធនាគារជាតិ​បញ្ចេញ​ប្រាក់ ១៦​ពាន់​លាន​រៀល​ក្នុងការ​ដេញថ្លៃ​ខែ​នេះ

ក្នុងការ​ដេញថ្លៃ​ខែ​នេះ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា (NBC) បាន​បញ្ចេញ​ប្រាក់រៀល ១៦​ពាន់​លាន​រៀល (​ជាង​៣,៩​លាន​ដុល្លារ​)​។ នេះ​បើតាម​សេចក្ដីជូនដំណឹង​របស់ NBC នៅ​ថ្ងៃទី​១៨​ខែកក្កដា​។

 

ក្នុងការ​ដេញថ្លៃ​លើក​ទី​១០​នេះ មានតែ​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ចូលរួម ដែល​ដេញថ្លៃ​យកប្រាក់ ១៦​ពាន់​លាន​រៀល​ជាមួយ​អត្រា​ការប្រាក់​៣​ភាគរយ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ ក្នុងចំណោម​ប្រាក់​សរុប ៤០​ពាន់​លាន​រៀល​។

​ការដេញថ្លៃ​ប្រចាំខែ​នេះ​ស្ថិតក្នុង​ប្រតិបត្តិ​ការផ្ដល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយមាន​ការធានា (LPCO) ដែល​ធនាគារជាតិ​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត ដើម្បី​ជំរុញ​ការប្រើប្រាស់​ប្រាក់រៀល​លើ​ទីផ្សារ​៕

  • របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៨
  • រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ២៦ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ១០១ សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៣២១ ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ចំនួនការិយាល័យ
  • ០% ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ
  • ៧,៥១៧,៥២០ ដុល្លារ សម្ពាធឥណទានសរុប
ទំនាក់ទំនង
Contact Us
បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកចូលមើល
Flag Counter