ឱកាសការងារ

មន្ត្រីឥណទាន (២០នាក់)

ការទទួលខុសត្រូវចំបង

 • ផ្សព្វផ្សាយ និងស្វែងរកអតិថិជនសក្តានុពល
 • រៀបចំឯកសារឥណទានដើម្បីផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជន
 • តាមដាន និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាសងត្រឡប់ឥណទាន

លក្ខណៈសម្បត្តិ

 • មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី២ឡើងទៅ ឬមានសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
 • មានបទពិសោធន៍ចំពោះវិស័យឥណទានត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព
 • ឆ្លាតនិងវៀងវៃ ព្រមទាំងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើតួនាទី
 • មានសុខភាព និងកាយសម្បទាល្អ
 • មានទំនាក់ទំនងល្អមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសា
 • អង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ

បេក្ខជន ឬបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ភ្ជាប់មកជាមួយនូវរូបថត ៤គុណ៦ ចំនួន១សន្លឹក ច្បាប់ថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ១សន្លឹក ផ្ញើមក គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ការិយាល័យកណ្តាល អគារលេខ បេ៣៧ ផ្លូវលេខ ១៩៩ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន  រាជធានីភ្នំពេញ ឬទីតាំងគ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬ

តាមរយៈ E-mail: career@sereyoudom.com.kh

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ ០២៣ ២២៤ ៣៣៦/០៦៩ ៦៦៦ ៨៤៣

បេក្ខជន ដែលបានជាប់សម្រាំង នឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនងដើម្បីសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់។

 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩
 • រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
 • ២៩ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
 • ១១២ សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
 • ៣៣៧ ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
 • ចំនួនការិយាល័យ
 • ០% ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ
 • ៨,៤៣៧,៥៤១.៨៣ ដុល្លារ សម្ពាធឥណទានសរុប
ទំនាក់ទំនង
Contact Us
បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក