ផលិតផល និង សេវាកម្ម


ព័ត៌មានថ្មីៗ

ការ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​ពី​បរទេស​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ពី​ឆ្នាំ ​១៩៩៤​ ដល់​ ២០១៤ មាន​ជាង ១៩​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​

ភ្នំពេញៈ ទំហំ​ទុន​ពិត​ប្រាកដ​ពី​លំហូរ​វិនិយោគ​ផ្ទា​ល់ពី​បរទេស (FDI) មក​កម្ពុជា​ក្នុង​រយៈពេល​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៤ ដល់ ២០១៤ មាន​ជាង ១៩​ពាន់​លាន​ដុល្លារ ដែល​ក្នុង​នោះ ៤៤ ភាគរយ​គឺជា​ទឹក​ប្រាក់​នៃ​ការ​វិនិយោគ​របស់​ប្រទេស​ចិន​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​អង្កេត​ថ្មី​មិន​ធ្លាប់​មាន​ស្តីពី​ទុនវិនិយោគ​ផ្ទាល់​ ពី​បរទេស​នៅ​កម្ពុជា​។

  • របាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨
  • រាជធានីខេត្តដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ២៥ ស្រុក/ខណ្ឌ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៩៩ សង្កាត់/ឃុំ ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ៣២៥ ចំនួនភូមិកំពុងមានប្រតិបត្តិការ
  • ចំនួនការិយាល័យ
  • ០% ឥណទានមានហានិភ័យ >៣០ថ្ងៃ
  • ៧,៥៨៨,១៩៤ ដុល្លារ សម្ពាធឥណទានសរុប
ទំនាក់ទំនង
Contact Us
បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកចូលមើល
Flag Counter